Saturday, June 18, 2011

चारोळ्या .... !


चारोळ्या .... !

                  १) कधीकाळचे दाटून येते

                                          डोळा पाणी....

                                       आठवणींची हळवी ओली

                                          स्मरता गाणी....


२) माणूस नामक गर्दी मजला
   वेढून राही....
   एकाकीपण तरीही माझे
   संपत नाही....
                                        ३) अवघडलेपण येते मजला
                                             अशाच वेळी....
                                            सांगायाचे जेंव्हा तुजला
                                             सारे काही....

४) मला कळाले आज अताशा
   कविते विषयी....
   उत्स्फूर्ताचे गीत भिडतसे
   नेहमी हृदयी....
   
             - समीर पु.नाईक

पुर्वप्रकाशन : ऋतू हिरवा वर्षा विशेषांक २०११