Thursday, July 14, 2011

मी !


मी !
मला संताप येत नाही
कसलाही
आजूबाजूला कितीही बॉंम्बस्फोट
घडोत
माझं रक्त नाही येत
सळसळून !
दोन, चार , पंधरा , साठ
कितीही माणसं मेली
आणि शेकडो जण जखमी
तरी मी त्याच निर्विकारपणे
पुढची बातमी वाचतो
सरकार बॉंम्बस्फोटचा तपास
सी.बी.आय. कडे सोपवते
नेहमीप्रमाणेच
व्यक्त करते चिंता दहशतवादाबद्दल
आणि केला जातो निर्धार
नेहमीप्रमाणेच
काल गुजरात आज दिल्ली
आणखी कुठे ?
उद्या इथे परवा तिथे
तरीही मला फरक पडत नाही
मी शांत असतो तेव्हढाच वरतून
आत धुमसतो, अस्वस्थ होतो
कदाचित कुठे मळमळ व्यक्त होतेही
तेव्हढयापुरतीच !
फक्त एव्हढ्यावरच मी लढतो
दहशतवादाशी.....
मी या विराट समाजाचाच
एक भाग आहे !!
मुखवटे चढवलेले काही
घडवतात स्फोट
गर्दीची ठिकाणं हेरून
जात-पात,धर्म,पंथ,देश
यांच्याशी कुणाला घेणं आहे ?
मुखवटेही या विराट समाजाचाच
एक भाग आहेत !!
आता फक्त भीती मनात
भिनत चाललीये पार
स्वतःच्या साकळत चाललेल्या
जाणिवेची...........
- समीर पु.नाईक
..