Tuesday, January 11, 2011

ज्या गोष्टी......

ज्या गोष्टी......ज्या गोष्टी कधीही करायच्या नसतात मला
त्याच गोष्टी न चुकता करत जातो मीजसं कुणी वागण्याची मी कल्पनाही करू शकत नाही

अगदी तसाच वागत जातो मीजे करणे केवळ शुध्द मूर्खपणा आहे हे धडधडीत दिसूनही

तेच पुन्हा पुन्हा करत राहतो मीकाहीवेळा स्वत:चा तीव्र तिरस्कार वाटला तरीही

तसंच, तेच वागायची , करायची जिरत नाही माझी खूमखूमीसगळं काही कळत असूनही , हे सारे माझ्याही नकळत

होत असण्याच्या कारणाआड सहज दडायला नक्कीच आवडतं मलामी फक्त घाबरतो ते उघडा पडायला , म्हणून असेल कदाचित

कधीही कारणांची वानवा नसते माझ्याकडेकळकळीच्या उपदेशांच्या शेकडो डोसांकडे कानाडॊळा करून

इतरांना उपदेशायला सदैव अग्रेसर असतो मीचजरी मला माझंच कुठलं तरी अंतर्मन खात असले

आणि सद्‍सदविवेकबुध्दीचे भाले टोचत असले असंख्यनिर्ढावलेला निब्बरपणा समर्थ आहे माझा

अशा आतल्या शत्रूंना तोंड द्यायलानिव्वळ माझं व फक्त माझंच स्वार्थीपण हे

जगण्यासाठी असलेली धडपड मानतो मीज्या गोष्टी कधीही करायच्या नसतात मला

त्याच गोष्टी न चुकता करत जातो मी

- समीर पु.नाईक

Thursday, January 6, 2011

संयम रेष...............?

संयम रेष...............?


तो प्रीतीने व्याकूळलेला , सजण माझा वेडापीर

वियोग-क्षण ठेवीत दूर , करतसे मला उशीरजाऊ दे सजणा मजला , तुला आहे माझी आण

झाली रात्र किर्र अंधारी , तू असू दे थोडी जाणलावून मला हुरहूर , तो असा अधिर अधिर

नकळत रात्र सुध्दा , किती होई मदिर मदिरमाझी न राहीली मी रे , मी केवळ रोमांचित

अशा वेळी सखया माझ्या , सावरला का अवचित ?सौजन्याचा पुतळा आता , पण नंतर का हा वेश

चेतवून आधी मजला , का ओढलीस संयम रेष ?


- समीर पु. नाईक

Wednesday, January 5, 2011

युध्द......

युध्द......


एका भांडणाची गोष्ट............

आज लागले हे निराळेच सूर

चांदण्या दूर त्या , चंद्रही फितूरसंशयाचा उपटला कोणता असूर

ऐक ना हे प्रिये , मी बेकसूरकोण बोलले तुला ते पोरटोर

वाजवतो त्याला  जरा दोनचारपिकवले डोके तू , ही कुरबूर

ऐकता वरूनी हे , झाली गुरगूरभांडे आपटू नको तुझा बाsssप , थोर

कुठून लागला मला, हा नवा घोररागही देखणा तुझा चित्तचोर

आजही मी फिदा तू चंद्रकोरएकनिष्‍ठ मी असे , तू नेम हेर

कळेल सत्य तुला काय ते अखेरचाललो मी आता हे जग असार

लखलाभ असो तुला हा संसारनाक धरून मुठीत कशी शरण समोर

जिंकलो मीच, तू जरी युध्दखोर- समीर पु.नाईक

Saturday, January 1, 2011

तुला जिंकण्यासाठी ....... !

तुला जिंकण्यासाठी ....... !

कुठून तरी दूरातून चालत आला भास

स्वप्नांच्या प्रत्यक्षाची लावून गेला आस

उठ म्हणाला, नूसती बघू नकोत स्वप्नं

जागेवरती बसूनच सर्व काही जपणंसुरूवात कर लगेचच हीच योग्य वेळ

विचारपुर्वक कर सारे,सगळा घालून मेळ
वाया नको काहीही वापर क्षण न क्षण

योग्य आहे तेच , तू आता कर पण काहीही न करता काहीच मिळत नाही

प्रयत्न जितके तुझे तितकेच यश पाही

नशीब तुला मदत करेल तेंव्हाच फक्त मित्रा

प्रयत्नांच्या पराकाष्‍ठेची भरवशील जेंव्हा जत्रासंघर्ष तर असेलच पावलोपावली जिथे

लढा अखंड ठेवलास तर तगशील तिथे

यातून कणखर होशील पोलाद बनेल मन

कळेल तुला यातून अखेर काय जगाचे रण

यश मिळेल खरं जिथे सुरूवात करशील

प्रयत्नांवर प्रयत्न सातत्य जिथे ठेवशील

एकच ध्यास धरशील जेंव्हा सारे सोडून पाठी

जग मदत करेल सारे तुला जिंकण्यासाठी

- समीर पु. नाईक