Tuesday, October 26, 2010

हे ईश्वरा !

 हे ईश्वरा !भासांचा आभास तू


श्वासांचा निश्वास तू


स्वप्नांचा ध्यास तू


ह्र्दयाची आस तू


                               सर्वव्यापी हरिहरा !


वार्‍याची झूळूक तू


भास्कराचे तेज तू


सागराची गाज तू


क्षितीजाच्या पार तू


                              अनादी परमेश्वरा !


भावनेचे मूळ तू


विचारांचे सूत्र तू


अक्षराचा आकार तू


वाक्याचा अर्थ तू


                            आद्‍यशब्द सर्वेश्वरा !


लय , सूर , ताल तू


वेणूनाद छान तू


पक्ष्यांची तान तू


संगीताचे कान तू


                           नादब्रम्ह सुरेश्वरा !


धर्माचे सत्व तू


तत्‍वाचा आधार तू


कर्माचे अस्तित्व तू


श्रद्धेचा निदिध्यास तू


                                करूणाघन शंकरा !


कण कण सृष्‍टी तू


अदॄश्य आणि प्रकट तू


अंतरात सुक्ष्म तू


विश्वरूप सर्व तू


                               एकमात्र ईश्वरा !

                             - समीर पु. नाईक

No comments:

Post a Comment