Monday, October 18, 2010

! चारोळ्या !

चारोळ्या


१]
गर्दीतच यायचं असतं


लक्ष वेधून घ्यायचं असतं

तुझं सगळं असंच असतं

जगाला काय कळत नसतं२]
प्रेमाने भरल्या बाता

प्रेमाच्या पाऊलवाटा

प्रेमातच रूतला काटा

तरीही प्रेमची करावे

                         - समीर पु. नाईक

No comments:

Post a Comment