Saturday, August 7, 2010

! अवेळीचा पाऊस आणि तू !

! अवेळीचा पाऊस आणि तू !


अवेळी येणार्‍या पावसाला पाहून
मला आठवतेस ती , तू


धांदल, गडबड उडवणारी ,
चकीत करणारी तू


मी येतेय रे , आपण भेटूया
असल्या क्षूल्लक शिष्टाचारात न पडणारी तू


रोजच पडतोय असा येणारा पाऊस
आणि कालच भेटल्यासारखी बोलणारी तू


अवेळीच्या पावसाला मी हरखून पाहत राहतो
व वर्षभराचं एकदम बोलणार्‍या तूलाही


झाडं,रस्ते,बिल्डींग,बंगले सगळ्यांना चैतन्य देणारा पाऊस
माझ्या मनाचं मळभ हटवणारी तू


अवेळी आला तरी सुखावणारा पाऊस
प्रसन्नतेचा शिडकावा करणारी तू


अवेळी येणार्‍या पावसाला पाहून
मला आठवतेस ती , तू !

                         - समीर पु. नाईक

No comments:

Post a Comment