Saturday, September 4, 2010

......आशा......

......आशा......


एकटा एकांतवास

माझाच मला सहवास

गर्दीचा हा आभास

                      होत आहे !वाटते सगळेच माझे

खरी नाती, खरं प्रेम

स्वार्थाचे अस्तित्व येथे

                       कसे आहे !रोखठोक व्यवहार व्यर्थ

भावनांना नाही अर्थ

निर्मळ पणाचा अभाव

                        येथ आहे !प्रत्येकाचे वेगळाले

वागण्याचे मुखवटे

अंत आणि पार इथे

                        एक नाही !


झरा शुध्द वर्तनाचा

सापडे जेंव्हा कधी

जिवंतपणाच्या अस्तित्वाची

                       आशा आहे !

                 - समीर पु. नाईक

No comments:

Post a Comment