Monday, September 27, 2010

! शब्द !


! शब्द !

शब्द नवे ,शब्द जूने

शब्दातच काही उणे

शब्दांचा पोरखेळ

शब्दांचा नाही मेळशब्द काही अर्थपूर्ण

शब्द काही रिक्‍तशून्य

शब्दांच्या उत्‍तराला

शब्दावीण कोण अन्यशब्द जणू तलवार

शब्द आगीचा प्रकार

शब्दांच्या डोही तेंव्हा

शब्दजल नितळ साकारशब्द हा मधूंचा घट

शब्द नर्मदेचा तट

शब्द गंभीर सत्य

शब्द प्रवाही नित्यशब्द अडतात काही

शब्द जाणणार नाही

शब्द सूर्याचा प्रकाश

शब्द कृष्ण अवकाशशब्दांची एक भाषा

शब्दांनी जेंव्हा होते

शब्दातीत ही निराशा

शब्दांचीच फक्‍त तेंव्हा एक आशा !

- समीर पु. नाईक

No comments:

Post a Comment